Kāpēc grūtībās nonākušie uzņēmumi reklamē sievietes: stikla klints, paskaidrots

Kad sievietes sasniedz augstāko varas pakāpi, viņas tiek nostādītas nedrošos pozīcijās, kas nozīmē, ka pastāv lielāks risks, ka viņas var krist.